Структура и специфика

Картонът спада към групи хартии, които се отличават с високи стойности на дебелина и маса. Хартия с маса над 200г / м2 се отнася към групата на картоните. Картонът има многослойна структура, която осигурява дебелина и твърдост.

За какво най-често се използва?

Сивият картон, най-често намира приложение в производството на бобини за опаковки и шпули за тоалетна хартия, както и за различни видове опаковки във фармацевтичната и хранително-вкусовата и много други промишлености.